Ďakujeme, že ste prejavili záujem
 o využitie náhradného plnenia v roku 2024 
 s našou Chránenou dielňou.
  
 Napíšte nám o čo by ste mali záujem, prípadne aké máte otázky.
 
 Na dopytový formulár sa dostanete kliknutím na tlačítko nižšie.
 

Naše služby ktoré môžete využiť ako náhradné plnenie:

Garantujeme správne vystavené Náhradné plnenie a jeho
  uznanie UPSVaR v plnej výške!